Mind Education

Comunicat de presă privind începerea primului proiect de cercetare al Școlii pentru Cuplu

13.07.2020

       ANUNȚ DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI

S.C. PENTRU CUPLU SRL cu sediul Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Foișorulu Nr.12, județul Cluj, cod postal 400497, derulează, începând cu data de 19.06.2020 proiectul „Programe de formare şi psiho-educaţionale bazate pe modele de prevenţie şi intervenţie inovative în sănătatea emoţională”, COD MYSMIS 121344, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr. 264/19.06.2020 încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar (OI), pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC). 

Valoarea totală a proiectului este de 958.182,00 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 838.332,00 lei

Locația de implementare este situată în Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Foișorului Nr.12, județul Cluj.

Obiectivul general al proiectului

De a dezvolta și promova programe de formare și psihoeducaționale bazate pe modele noi, inovative, validate empiric în domeniul psihologiei cu aplicare practică în domeniul sănătății emoționale a copiilor, părinților și cuplurilor. Scopul proiectului este de a oferi programe de formare pentru profesioniști – consilieri, psihologi, psihoterapeuți și  programe psihoeducaționale pentru clienți – părinți și cupluri în domeniul sănătății emoționale și a dezvoltării socio-emoționale a copiilor și de a dezvolta programe de prevenție și intervenție psihologică centrată pe dezvoltarea emoțională și prevenirea tulburărilor emoționale pentru copii, adolescenți, părinți și cupluri.

Serviciile dezvoltate vor contribui la creșterea calității vieții, îmbunătățirea calității relațiilor părinte-copil sau a relațiilor de cuplu prin depășirea dificultăților de sănătate emoțională a celor implicați în relaționare și creșterea accesibilității cuplurilor și părinților la servicii de sănătate mentală.

Rezultate așteptate

Rezultat 1 – 6 tipuri de servicii (modele) inovative bazate pe rezultate de cercetare în domeniul sănătății emoționale pentru părinți, copii, părinți singuri și cupluri  dezvoltate;

Rezultat 2 –  2 programe de formare dezvoltate – 1 pentru cadre didactice si 1 pentru specialiști psihologi;

Rezultat 3 – 3 locuri noi de muncă create  – 2 de cercetare, 1 de introducerea și lansarea pe piață a serviciilor inovative

Rezultat 4 – 1 investiție totală de 958.182,00 RON în dezvoltarea unui start-up în domeniul cercetării  – dezvoltării – inovării în psihologie prin aplicarea rezultatelor de cercetare în servicii inovative de servicii de prevenție, servicii psihoeducaționale și de suport în domeniul dezvoltării socio-emoționale a familiei realizată

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni începând cu data de 19 iunie 2020.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

SC PENTRU CUPLU SRL, Cluj-Napoca, România, Str. Foișorului, Nr.12, județul Cluj, cod poștal 400497, persoană de contact Domnica Petrovai, Administrator, prin telefon la 0745233611, e-mail la petrovai.domnica@gmail.comdomnica@mindeducation.ro , site proiect www.scoalapentrucuplu.ro