Mind Education

Încredere și siguranță în relații

Încrederea și siguranța psihologică sunt aspecte complexe și esențiale ale vieții, cu impact semnificativ atât asupra bunei funcționalități a individului și relațiilor acestuia, cât și a oricărei organizații, indiferent de domeniul de activitate. Indiferent de tipul de companie/instituție sau de domeniul de activitate, cultura organizațională a zilelor noastre presupune adaptabilitate, inovație și productivitate. Atunci când mediul de muncă este unul lipsit de încredere, angajații experimentează sentimentul de nesiguranță și, odată cu acesta, scăderea rezilienței, a nivelului resurselor personale, a creativității, a capacității de cooperare și a deschiderii spre învățare. A crea încredere la locul de muncă înseamnă promovarea valorilor universale, o comunicare deschisă și eficientă, integrarea aspectelor inter-individuale și multiculturale, adaptabilitate, împărtășirea cunoștințelor și abilităților. Înseamnă de asemenea performanță în muncă, creșterea responsabilității și angajamentului, sens și semnificație. Dar, înainte de toate, înseamnă relații sănătoase și o stare de bine crescută. 

Încrederea este o provocare în multe relații, așa cum siguranța psihologică este posibilă doar când este acceptată greșeala, vulnerabilitatea, cu asumarea firească a responsabilității, fără ca mediul să devină punitiv și amenințător. Conversațiile dificile sunt încurajate, nu evitate, iar conflictele percepute ca și oportunități de înțelegere reciprocă și evoluție personală. Violența și agresiunea apar ca rezultate ale neasumării conversațiilor dificile, ale blamării celuilalt și ale victimizării. Înțelegerea și reconcilierea diferențelor, reziliența și autocontrolul, disciplina personală și autonomia, precum și congruența cu propriile valori sunt câțiva dintre factorii care influențează încrederea și siguranța.